A Tizenkét szent éjszaka Karácsonytól-Vízkeresztig tart. A hagyomány szerint december 25-én látogatták meg Betlehemben a pásztorok a kis Jézust. E találkozás belső minőségei az áldás, a csendes áhítat, a befelé fordulás. Január 6-án a Három királyok a világ távoli vidékeiről világi kincseket hoztak a kisdednek. (Vannak kultúrák, ahol éppen ez a nap az ajándékozás napja). E nap minőségei a világiasság, a tisztelet, az ajándék és ujjongás.

A befelé fordulás és a világiasság közötti hangulatváltozás 12 napon át tart és Újév napja épp középen helyezkedik el. Január 6.-át epifániának (vagyis az istenség megtestesülésének), illetve Vízkeresztnek hívjuk. Ekkor történt, hogy a 30 éves Jézus megkeresztelkedett, a Krisztus – Logosz lényt magába fogadta és hordozta 3 éven át.

Ha erre a 12 éjszakára ki tudunk alakítani egy saját szellemi gyakorlatot, úgy fog hatni, mintha kiemelkedne az időből. Azt élhetjük meg, hogy éppen ilyenkor nagyobb szabadságfokunk van

– új szokások kialakítására

– az elmúlt évünkre való visszatekintésünk gyümölcsöző lesz

– és észrevehetjük, hogy ez a 12 nap mintha leképezné az eljövendő 12 hónapot.

Az első éjszaka és nap mintha a Januárunk lenne kicsiben, s így tovább a tizenkét hónap…

Sokan, sokféle év-vissza- és előretekintő gyakorlatot fejlesztettek ki erre az időszakra. Mi is kipróbáltunk már számtalan formát. Az alábbi gyűjtemény egy ötletsor, ajánlás (nem pedig egy teljes program), amiből lehetőségeink és belső indíttatásunk szerint választhatunk napi gyakorlatot.

Életkérdés

A 12 éjszakát megelőzően, vagy éppen annak kezdetén gondolkodj el, hogy mi most az aktuális életkérdésed, amire egész évben kerested a választ. Vízkeresztkor tekints rá azokra a válaszokra, amiket ez a 12 éjszaka hozott. Ha ilyet nem találsz, akkor keress egy olyan témát, amit el akarsz mélyíteni az életedben. A következő évre sok inspirációt adhat, amin ekkor fáradozol.

Ritmus

Próbáld meg, amennyire csak tudod, hogy egységes ritmusban éld ezeket a napokat. Pl. ugyanakkor lefeküdni, ugyanakkor kelni, vagy legalább ugyanakkor ebédelni. Ez segíteni fog pontosabban emlékezni, viszonyulni, tisztábban látni.

Álmok

Jegyezd fel álmaidat a 12 éjszaka időszaka alatt az éjt követő reggelen. Figyeld éber figyelemmel az elalvás és a felébredés folyamatát. Készíts jegyzeteket a felébredéskor tapasztalt hangulatról.

Szilveszter éjszakája

Ez az éj a kapuja a makro- és mikrokozmikus erők találkozásának. Mit akarsz tenni a következő évben? Akarod keresni a “forrást” a belső Napot? Dolgozni azon, hogy tisztább tükörré válj? Keresni, mitől vagy Ember és hogy lehetnél még inkább az?

Visszatekintés

A 12 napon tekintsd át visszafelé az elmúlt hónapjaidat. Az első napon nézz rá decemberre, azután novemberre, s így tovább. Meglásd, könnyebben fog menni így az éved áttekintése, és fontos összefüggésekre világít rá, ha a megvalósulttól kiindulva haladsz a megvalósulási csírák irányába. A hónapjaidnak adhatsz egy jelzőt, színt, dallamot, rajzot, vagy akár karácsonyfa díszt – mindezek segítenek az évedet többdimenziósan látni. Használj az év visszatekintésre valamilyen munkafüzetet. Pl. YearCompass

Személyes tematika

A 12 napon keresztül válassz ki egy témát és foglalkozz vele mélyen. Pl. foglalkozz egy fontos ember életrajzával mindennap egy kicsit. Vagy tanulmányozd a tizenkettességet (A tizenték állatövi jegy egyenként, a tizenkét erény, a tizenkét érzékszerv, a 12 világnézet vagy az Új Jeruzsálem tizenkét drágaköve (Jel. 21. 19-20).

Napfény és árnyék

Figyelj a fényekre! Arra, hogy egyik nap világos, fényes, vagy pedig sötét, borongós: ez visszatükröződhet a következő év megfelelő hónapjában.

Elmélyülés

Olvass egy történetet, vagy imádkozz, meditálj. Keresd a belső egyensúlyod – közeped. Mélyedj el, gyakorolj valamit. Ezzel kis oázisokat hozol létre a napok folyamán – olyan belső tereket, melyek a saját szándékodból jöttek létre.

Naplózás

Írhatsz naplót, mi történt veled aznap. Emelj ki minden nap legalább egy történést, amiért hálát adsz.

Művészet

Válassz egy verset, imát, festményt, szobrot, műalkotást egy-egy napra. Ezek továbbvihetőek aztán a következő év adott hónapjaira. Ezáltal előkészítjük az új évet, magokat ültetünk a jövőnek.

Áldott 12 szent éjszakát!

(Összeállította Emich Szabolcs. Szerkesztette Lázár Márta)