Talán ez volt az egyik legmelegebb Karácsonyunk itt Budapesten. Karácsony másnaján 8-10 fok van és esik az eső. A kinti borongós időt ellensúlyozza idebenn a karácsonyfa fényeinek pislákolása (gyerekkoromban még igazi gyertyákat csiptettünk az ágakra)…
Idén 24.-e a készülődéssel telt, ahogy már a megelőző napok és hetek is. Adventi énekeket énekeltünk, minden este mesét meséltünk Máriáról, Józsefről és a kis szamárról. A fát együtt díszítettük a gyerekekkel és egy hosszú séta után együtt örültünk az ajándékoknak. Este kettesben végre tudunk foglalkozni magunkkal is, rá tudunk nézni arra merre is tartunk, honnan is jövünk. Szeretnék néhány gondolatot megosztani arról a 12 napról és éjszakáról ami Karácsonyt és a Vízkeresztet (január 6) összekapcsolja.
Sok régi civilizáció naptára a Hold változását vette alapul. Újholdtól újholdig átlagosan 29.5 nap telik el (a Föld pályája elliptikus és nem kör, ezért év közben van egy kis eltérés a Hold ciklus hosszak között s). 12 Hold ciklus tesz ki egy Hold-évet, ami 353 nap hosszú. A mai, nyugati világ által használt naptár (a Gregorián de az azt megelőző Julianus naptár is) a Föld Nap körüli pályájának hosszát tekinti egy évnek, ez pedig 365 nap (pontosabban 365.25 nap – ezért is van szükség időnként szökőévre). A kettő közötti különbség a 12 nap. A mai naptárainkat megelőző Julianus naptár időszámításunk előtt 45 -ben ezt a 12 napot megpróbálta egyenletesen elosztani az akkor már régóta használatban lévő hónapokra (+1, +2 napot hozzáadva a holdhónaphoz)…
Lelki vonatkozások, avagy a Hold bölcsesség és a Nap bölcsesség különbségéről:
A Holdat sok régi kultúra tükörnek tartja. Nincs saját fénye, a Nap – a fény és a szeretet forrását tükrözi vissza. Lelkünkben a bennünk élő Hold minőség egy magasabb jóra törekvést jelképez, miközben a bennünk élő Nap, maga a forrás. Életünkben ezt a dinamikus egymásrahatást éljük át a mindennapi lelkületünk és az autentikus Én-ünk között. Ez a tánc egy csodálatos tükre a külső Hold és külső Nap táncának.
A Hold naptár és a Nap naptár közötti 12 nap különbségnek a régi kultúrák fontos jelentőséget tulajdonítottak. A 12 szent éjszaka Karácsonytól Vízkeresztig tart. A hagyomány szerint december 25-én látogatták meg Betlehemben a pásztorok a kis Jézust. E találkozás belső minőségei az áldás, a csendes áhitat, a befelé fordulás… Január 6-án a három királyok a világ távoli vidékeiről, világi kincseket hoztak a kisdednek (vannak kultúrák, ahol ez a nap az ajándékozás napja). E nap minőségei a világiasság, a tisztelet, az ajándék és ujjongás. A befelé fordulás és a világiasság közötti hangulatváltozás 12 napon át tart és az új év napja épp középen helyezkedik el. Január 6.-át epifániának illetve vízkeresztnek is hívjuk, ekkor történt az, hogy a 30 éves Jézus megkeresztelkedett és a Krisztus – Logosz lényt magába fogadta és hordozta 3 éven át.
Ha erre a 12 éjszakára ki tudunk alakítani egy saját szellemi gyakorlatot, úgy fog hatni mintha kiemelkedne az időből. Azt fogjuk megélni, hogy ilyenkor nagyobb szabadságfokunk van új szokások kialakítására, az elmúlt évünkre való visszatekintésünk gyümölcsöző lesz és észrevehetjük azt, hogy ez a 12 nap mintha leképezné az eljövendő 12 hónapot. Az első éjszaka és nap mintha a januárunk lenne kicsiben…
Sokan, sokféle év – vissza és -előretekintő gyakorlatot fejlesztettek ki erre az időszakra. Mi is kipróbáltunk már számtalan formát és az alábbi gyűjtemény egy ötlettárház, nem pedig egy teljes program:
 • A 12 éjszakát megelőzően gondolkodj el azon, hogy mi most az aktuális életkérdésed (amire egész évben kerested a választ) és vízkeresztkor tekints rá azokra a válaszokra, amiket ez a 12 éjszaka hozott – ha ilyet nem találsz, akkor keress egy olyan témát, amit el akarsz mélyíteni az életedben. A következő évre sok inspirációt adhat amin ekkor fáradozol.
 • Próbáld meg, amennyire csak tudod egységes ritmusban élni ezeket a napokat – pl. ugyanakkor lefeküdni, ugyanakkor kelni, vagy legalább ugyanakkor ebédelni. Ez segíteni fog pontosabban emlékezni, viszonyulni, tisztábban látni.
 • Jegyezd fel álmaidat ezen a 12 éjszakán. Figyeld éber figyelemmel az elalvás és a felébredés folyamatát. Készíts jegyzeteket a felébredéskor tapasztalt hangulatról.
 • Szilveszter éjszakája a kapuja a makro és mikrokozmikus erők találkozásának. Mit akarsz tenni a következő évben? Akarod-e keresni a “forrást” a belső Napot? Dolgozni azon, hogy tisztább tükörré válj? Keresni mitől vagy Ember és hogy lehetnél még inkább az?
 • A 12 napon tekints vissza visszafelé az elmúlt hónapjaidra. Az első napon decemberre, azután novemberre, … Meglátod könnyebben fog menni így és fontos összefüggésekre világít rá ha a megvalósulttól kiindulva haladsz a megvalósulási csírák irányába. A hónapjaidnak adhatsz egy jelzőt, színt, dallamot, rajzot, vagy akár karácsonyfa díszt – mindezek segítenek az évedet többdimenziósan látni.
 • Használj az év visszatekintésre valamilyen munkafüzetet. Pl. YearCompass
 • A 12 napon keresztül válassz ki egy témát és foglalkozz vele mélyen. Pl. foglalkozz egy fontos ember életrajzával minden nap egy kicsit. Vagy tanulmányozd a tizenkettességet (zodiákus, a tizenkét erény, a tizenkét érzékszerv, a 12 világnézet vagy az Új Jeruzsálem tizenkét drágaköve (Jel. 21. 19-20).
 • Figyelj a fényekre! Az, hogy egyik nap világos, fényes, vagy sötét, borongós, visszatükröződhet a következő év megfelelő hónapjában.
 • Olvass egy történetet vagy imádkozz, meditálj (keresd a belső egyensúlyod – közeped), mélyedj el, gyakorolj valamit. Ezzel kicsi oázisokat hozol létre a napokban – olyan helyeket melyek a saját szándékodból jöttek létre.
 • Írj naplót. Emelj ki minden nap legalább egy történést, amiért hálát adsz.
 • Válassz egy verset, imát, festményt, szobrot, műalkotást minden napra. Ezeket továbbvihetjük aztán a következő év adott hónapjaira. Ezáltal előkészítjük az új évet, magokat ültetünk a jövőnek.
Áldott 12 szent éjszakát kívánok!