Rudolf Steiner hangoskönyvek magyarul

Az itt elérhető „hangoskönyvek” egyszerű, otthoni felvett felolvasások eredményei. Révész Klára saját használatra olvasta fel őket, de úgy ítéltük meg, hogy ilyen módon is hasznos lehet Rudolf Steiner gondolatainak megosztása. A könyvek kiadóitól engedélyt kértünk az ilyen formátumú elérhetővé tételhez. A könyvek megvásárolhatóak az egyes könyvismertetőknél jelzett helyen, kérjük, hogyha tetszett a további fordításokat támogasd a könyv megvásárlásával.

A lelki élet metamorfózisai

Szerző: Rudolf Steiner, (GA 59)
Kiadó: Genius, 1. kiadás 2016

Ajánló:

A könyvben szereplô nyilvános előadásokat Rudolf Steiner 1909-1910 telén Berlinben az „Architektenhaus”-ban tartotta. Az előadások szövegét Marie Steiner 1928-ban és 1929-ben „A lelki élet metamorfózisai” és „A megismerés ösvénye” címet viselő kötetekben hozta először nyilvánosságra. Ennek a sorozatnak egyes előadásait Rudolf Steiner más városokban – Münchenben, Stuttgartban, Lipcsében stb. – is megtartotta. Mivel „A harag missziója” és „Az emberi jellem” címet viselő berlini előadások gyorsírásos lejegyzése hiányos volt, ezért ebben a kötetben az ugyanilyen címmel Münchenben 1909 decemberében és 1910 márciusában megtartott előadások szövege szerepel.

KIADÓ: GENIUS

A könyv megvásárolható a Magyar Antropozófiai Társaság webáruházában

Az emberi és a kozmikus gondolat

4 előadás, 1914. jan. 20–23., Berlin

Rudolf Steiner, 1914 (GA 151)

TARTALOM:

Út a merev gondolattól a mozgásban levő gondolathoz. A világ megítélése tizenkét különböző nézőpont szerint lehetséges: materializmus, szenzualizmus, fenomenalizmus, realizmus, dinamizmus, monadizmus, spiritualizmus, pneumatizmus, pszichizmus, idealizmus, racionalizmus, matematizmus. Ezek megfelelése az állatöv tizenkét jegyével.

A hét világnézeti beállítottság: okkultizmus, transzcendentalizmus, misztika, empirizmus, voluntarizmus, logizmus, gnózis. Ezek megfelelése a hét bolygóval. A nézőpontok és a beállítottságok egymás közötti összefüggései.

A világnézetek háromféle lelkisége (Nap, Hold, Föld).

KIADÓ: GENIUS

A könyv megvásárolható a Magyar Antropozófiai Társaság webáruházában

Fejezetek

FEJEZETEK:

1. – Berlin, 1914. január 20.

Felemelkedés a merevtől a mozgásban lévő gondolathoz mint felemelkedés a forma szellemeinek birodalmából a mozgás szellemeinek birodalmába

2. – Berlin, 1914. január 21.

A világot tizenkét különböző szemszögből lehet nézni, a tizenkét egyformán jogos világnézet alapján

3. – Berlin, 1914. január 22.

A hét világnézeti hangulat (bolygók) viszonya a tizenkét világnézeti árnyalathoz (állatöv). A világnézetek hármas lelki tónusa (Nap, Hold és Föld). Az antropomorfizmus (Föld) különállása

4. – Berlin, 1914. január 23.

Az ember helyzete a szellemi kozmoszban a szellemi asztrológia szempontjából. Az ember mint a hierarchiák gondolata

A karma megnyilvánulásai

11 előadás, 1910. máj. 16–28., Hamburg

Rudolf Steiner, 1910 (GA 120)

TARTALOM:
A karma lényege és jelentősége az egyén, az emberiség, a Föld és a mindenség vonatkozásában. A betegség és egészség mint a karma hatásai. A balesetek, természeti csapások, járványok viszonya a karmához. A magasabb lények karmája. A szabad akarat és a karma. Az egyéni és a közösségi karma.

KIADÓ: GENIUS

A könyv megvásárolható a Magyar Antropozófiai Társaság webáruházában

Fejezetek

1. A karma lényege és jelentősége az egyes személy, az individuum, az emberiség, a Föld és a világ vonatkozásában

2. A karma és az állatvilág

3. – Hamburg, 1910. május 18.

4. A betegségek gyógyíthatósága és gyógyíthatatlansága a karma viszonylatában

5. A természetes és a véletlen megbetegedések viszonya a karmához

6. Az életbalesetek karmához való viszonya

7. A természeti elemek, állati történések, a vulkánkitörések, a földrengések és a járványok karmához való viszonya

8. A magasabb lények karmája

9. A férfi- és női élmények karmikus hatásai

10. A szabad akarat és a karma az emberiség fejlődésének jövőjében

11. Az individuális és a közösségkarma. Az emberiségkarma és a magasabb lények karmája