Valójában a karma törvénye a létező legvigasztalóbb törvény. Ahogyan igaz, hogy semmi sem létezik ok nélkül, ugyanúgy igaz az is, hogy semmi létező nem marad meg hatása nélkül. Lehet, hogy szegénységben és nyomorúságban születek; lehet, hogy képességeim nagyon korlátozottak; mégis, bármit teszek, annak meg kell hoznia a hatását, és bármit is valósítok meg most, szorgalommal vagy erkölcsi tevékenységgel, annak minden bizonnyal meglesz a hatása a későbbi életekben. Ha lehangol a gondolat, hogy megérdemeltem a jelenlegi sorsomat, ugyanúgy felvidíthat a tudat, hogy a jövőbeli sorsomat én magam alakíthatom.
Aki ezt a törvényt valóban beépíti gondolkodásába és érzéseibe, hamarosan rájön, hogy milyen hatalom- és biztonságérzetet nyert. Nem kell a törvényt minden részletében megértenünk; ez csak a tisztánlátó tudás magasabb fokain válik lehetővé. Sokkal fontosabb, hogy e törvény fényében tekintsünk a világra, és e törvénynek megfelelően éljünk. Ha ezt éveken át lelkiismeretesen tesszük, a törvény magától érzéseink részévé válik. A törvény igazságát a törvény alkalmazásával igazoljuk.
Forrás: B: GA 95 – A szellemtudomány kapuinál – VI. előadás – Stuttgart, 1906. augusztus 27.