A Virágvasárnapot követő második reggelen történik, Jézus tanítványaival bevonul a szent városba, ám az elragadtatott öröm helyett a közelgő ítélet viharzik körülötte. Az utolsó percig engedelmeskedni akar a törvénynek. A húsvéti ünnep szent hagyományai szerint jár el. Felviszi áldozatát, de érezzük: Ő maga az áldozat, akit felvezetnek.

Vasárnap még úgy tűnhetett, hogy a szellemi Nap, ami Jézussal felkelt, összhangban áll a természet Napjával, mely az emberi lelkekben a tavaszi lelkesedést felgyújtja. Ennek csalóka volta hétfőn már felismerhető. Nagykedden pedig bizonyossá válik, hogy túlmegy a régi, meghaladott világnak küldött puszta hadüzeneten. Bár Jézus fenségesen vonul be a városba, az ellenséges érzések tombolnak körülötte. Minél hallgatagabbá válik a tömeg, annál inkább lángol arcáról az akarat. Most Mars napja virradt fel: kitör a harc. A tömeg vezetői félelemmel telve, fondorlatos kérdésekkel ostromolják, melyekre kikezdhetetlen válaszokat ad. Úgy telik az egész nap, hogy összecsapnak a kérdések, válaszok, a példázatok. Alkonyatkor pedig az Olajfák Hegyén olyan kinyilatkoztatásokat ad Jézus a tanítványainak, mint még soha azelőtt. Olajfák Hegyi apokalipszisnek szoktuk nevezni ezeket a passzusokat, melyek bepillantást nyújtanak az emberiség sorsának legtávolabbi jövőjébe. Felszakad a jövő függönye. Nagy, apokaliptikus perspektívák tárulnak fel. Most egy magasabbrendű hegyi beszédben végződik a nap. Ezzel az utolsó, legbizalmasabb tanításával Krisztus bátorságot ad tanítványainak az elkövetkező évezredekre. Nagykeddi igéi vezérfonalat alkotnak a Fény minden harcához a Sötétség ellen, a Krisztus-i tanítványok minden küzdelméhez Krisztus ellenfeleivel szemben.

  • Nagykedd hívószavai: elindulni, akarni, belevágni, megtenni, bátornak maradni, kitartani, bízni, küzdeni.
  • Ajánlott kérdések: Hol van a fókuszom? Mennyire megyek túl saját határaimon, ahol már nincs befolyásom? Mi segít nekem egyben maradnom?  Mi viszi el a bátorságomat? Tudok tenni, hyg megtartsam? Mi kell ehhez? Talán kevesebb hír is elég? Mik azok a pozitív mondatok, szavak, amik erőt adnak? Itt tudok maradni a jelenben? Tudok mosolyogni amikor lezárul a nap? Emlékszem még a nagyhétfői egyszerű ki-belégzés gyakorlatra? 

Akarat-erősítés

A reggelek indulásánál, s később, a nap folyamán rengeteg kérdés zúdul ránk. Banális, hétköznapi kérdésektől a belsőbb, személyes jellegűig. Mit kell ma megcsinálnom, mit egyek/adjak reggelire, mit főzzek, mit mondjak ennek az embernek, mit kell venni a boltban, mit reagáljak erre az üzenetre, hogy döntsek ezzel vagy azzal kapcsolatban? Az elménkben záporozó kérdésekre válaszul folyamatosan döntéseket kell hoznunk. A folyamatos döntéshozatal gyorsan kimeríti a gondolkodást, és lemeríti az akaraterőt és az önfegyelmet. Mit tehetünk, hogy akaraterőnk ne illanjon el, és jusson belőle a belső munkára is?

Idő, döntések, egyszerűsítés

Próbáljuk meg, hogy a lehető legkevesebb döntést kelljen hirtelen hoznunk. Gondoljuk át előzőleg, mi lesz holnap? Könnyebb “elfogyasztani”, ha szeletekre osztjuk az előttünk álló időt. A hirtelen jövő döntések lecsökkentésével több akaraterő és önfegyelem marad a nap további és jóval fontosabb részeire.

  • Az akaraterőt számos fizikai és lelki gyakorlattal is erősíthetjük. Ilyen a tevékenységek váltakozása: ülés-mozgás, fizikai munka – meditáció, házimunka – levegőzés, gyerekekkel foglalkozás – csend, zenehallgatás; testünk rendszeres átmozgatása, stb. Ha ennél tartalmasabbra vágyunk, akkor Steiner Alapgyakorlatai szisztematikusan segítenek az akaraterő edzésében.

Fény

A reggelente meggyújtott gyertya, teamácses, azután a napfény melegsége fölkelti nemcsak az akarat-, hanem a szív tüzét is, s ez az indítás átvisz a napon az estébe, s ha imával, meditációval zárunk, elkísér az éjszakába, valamint félelmeink erdejében irányt mutat. 

Bár már leszáll az éjszaka, a nappal marsikus hatalmait teljesen beragyogja a Krisztus-i Nap, mikor a szellemi harc igéit Jézus végül a szeretetről mondott igékkel koronázza meg. Amit cselekedtetek eggyel a legkisebb atyámfiai közül, velem cselekedtétek azt.” Hogy az ember helyesen járja-e a lelki és szellemi utat, abban mutatkozik meg, hogy tud-e szeretni. A szeretet a félelem tulajdonképpeni ellentéte. A szellem felé való minden igazi törekvés a belső bátorsággal és akarattal kezdődik és a szeretethez jut el. Az igazi szeretet az emberek iránt azonos a Krisztus iránti szeretettel.

(Kiemelt részek: Emil Bock Nagyheti elmélkedéseiből.)