Az ovis gyerekek ádvent kezdetén egy közepes méretű cserépalátétet kapnak, és szép lassan telepakolják kedvességgel. Először csak föld kerül bele, ebben ülnek a kis kavicsok, kagylók. Később fakéregből kis odú épül, amit a végén mohával vonnak be. Közben épül-szépül az óvodai betlehem is, a gyapjú – nemez – filc anyagokból készült főszereplők, valamint egy szamár is lassan felér a mohos jászolhoz.

A szülők a gyerekekkel közösen minden reggelen éneklik a dalokat és készítenek egy gyönyörű szélcsengőt sárgarézből kivágott ovis jelekből. Felemelő élmény az együtt éneklés, a készülődés, és végül az  Ádventi spirál. Az esemény hangulatát – nehéz lenne írásban átadni, a dalok beszédesebbek.

Letöltés (pdf):Dalok gitár akkordokkal

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén
Lássátok, lássátok.

Az Isten fia, aki született
Jászolba, jászolba,
Ő leszen néktek üdvözítőtök
Valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja
Mária, Mária
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, Szent Fia.

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe’!

Jaj, de szép a karácsonyfa,
Ragyok rajta a sok gyertya,
Itt egy szép könyv, ott egy labda,
Kak, de szép a karácsonyfa!

Kezem-lábam jaj, de fázik,
Csizmám sarkán jég szikrázik,
Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép Karácsony!

Elindult Mária
Karácsony estéjén
Betért egy gazdag kovácshoz
Szállást kéregetni.

-Jó estét bő kovács
Adjál nékünk szállás!
-Szállást néktek nem adhatok,
Mert sok vendégem van.

Volt a bő kovácsnak
Egy szép vak leánya,
Elvezette Szűz Anyánkat
Barmok jászolához.

Tizenkét órakor
Megszületett Jézus
Tizenkét szép őrangyal
Köti a bokrétát.

Arra járt Szent József
Befogta szamarát
Elvezette Szűz Anyánkat
A gazdag kovácshoz.

-Jó reggelt, bő kovács
Miért nem adtál
szállást,
Miért nem adtál Szűz Anyánknak
Éjszakára szállást?

-Ha én tudtam volna,
Hogy Te vagy Mária,
Aranyből is, ezüstből is,
Szállást adtam volna,
Én pedig a hideg földre
Lefeküdtem volna.

Betlehem kis falucskában
Karácsonykor éjféltájban
Fiúisten ember lett,
Mint kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolba.

Az angyalok fenn az égen
Mennyei nagy fényességbe
Zengették az éneket:
Dicsőség az Istennek.

Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdeként az égi Úr
Jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel.

Égszemű gyermek, kérünk hadd legyen
Szívünk is jászlad. Boldog Betlehem.
Előtted leborulunk:
Térj be hozzánk, Jézusunk,
Szent karácsony éjjel.

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos szűz az anyja.
Két kezével ápolja,
Lábaival ringatja.

Ó, te dudás, mit szundikálsz?
Fényes az ég, nem kell lámpás.
Verjed, verjed citerád,
Zeng Jézusnak szép nótát!

Csillag gyúlt a sötét égen
Megszülettél szép reményem
Csenben pihensz Anyád karján
Reménységünk éjszakáján

Csillag gyúlt a sötét égen
Aludj, aludj szép reményem
Atyád őrzi édes álmod,
Mint ahogy te a világot

A szeleknek fényes szárnyán
Vízek felett bátran szállván
Zengedezzünk néked, szép csillag.

Mikor az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul,
Zengedezzünk néked, szép csillag.

Az igazság szép útjára
Világít az ő sugára,
Zengedezzünk néked, szép csillag.

Kedves álmot hogy szerezni születtjének
Így énekel a Szűzanya gyermekének
Szálljon reád édes álom gyöngyvirágom
Aludjál el szép bárányom, aranyágom

Meleg házban vannak mások, kis fiacskák
Néked barlang a szállásod kinn a pusztán
Aludj szívem, menny királya gyöngyvirágom
Szűzességem koronája, aranyágom

A pásztorok térdre esve idvezülnek
Az angyalok nagy örömmel énekelnek
Én is szép dalt zengek néked gyöngyvirágom
Húnyd be fényes szemecskédet aranyágom

Ha lehetne a lelkembe fogadnálak
Szerelemmel a szívembe bezárnálak
Kebelembe vetnék ágyat gyöngyvirágom
Lelkem lenne lakóházad aranyágom

Bárcsak régen felébredtem volna!
Látod pajtás most állottam talpra
Máris csendül a fülembe angyalok mondása
Hogy a Jézus megszületett rongyos istállóban

Oda menni vagyon bátorságom,
Remélem, hogy kis Jézust meglátom.
Gyere pajtás, induljunk el, legyél te is társunk
Velünk van a jó furulyás, a régi bojtárunk.

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban, pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!
Rongyos istállóban, pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.

Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most, és mindörökké: imádságom ez.
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,
Élhessenek égben Teveled együtt!
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most, és mindörökké: imádságom ez.

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
Azért van oly fényesség a városban.

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Dicséretet mondunk égi atyjának,
Ajándékot adunk a kis Jézusnak.

Karácsonynak éjszakáján
Jézus születése napján.
Örüljetek, örvendjetek,
Akis Jézus megszületett.

Kirje, kirje kisdededecske,
Betlehemi hercegecske,
Ki miértünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.

Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj, de fázik az ártatlan!
Hogy is lehetne bundája
Elveszett a báránykája.

Csendes éj! Tiszta szent, éj!
Mindennek álma mély.
Nincs fent más, csak a drága, szent pár
Várja gyermeke alszik-e már.
Szent fiú aludjál,
Szent fiú aludjál!

Csendes éj! Tiszta szent, éj!
Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei hallelúját,
Szerte hirdeti drága szavát:
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett.

Csendes éj! Tiszta szent, éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent fia jött ma hozzád.
Békét, életet és remény ád.
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít.

Betlehem, Betlehem a te határidba
Érkezett Mária rongyos istállóba.
Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice
Elkészíté magát a boldog szülésre

Egy angyal, egy angyal újságot hirdete
Betlhem várában kis Jézus született
Hideg szél fújdogál, jaj de nagyon fázik
A kisded Jézuska értünk siránkozik

Idvez légy, kis Jézuska,
idvez légy, ó kisbaba,
mért fekszel a jászolba,
a hideg istállóban?

Hol a fényes palota,
hol a kényes nyoszolya,
hol a lépes mézecske,
vajjal mázolt köcsöge?

Ó, ha Magyarországban,
Bicske mezővárosban
jöttél volna világra,
akadnál jobb országra.

Mert adnánk jó mézecskét,
vajas, édes tejecskét,
szüleségedet megszánnánk,
párnácskánkba takarnánk.

Halljátok, új hírt mondok,
pásztoroknak nagy dolgot,
Fiú Isten ember lett,
mint kisgyermek született.
Szép jelek, szép csillag
Szép napunk támad, szép napunk támad

Nosza siessünk mi már,
hol az ökör és szamár,
sajtot vegyél ujjadba,
egy jó bárányt nyakadba
Szép jelek…

Te meg jankó rakj tüzet,
forraljál édes tejet,
Én eg kis mézet viszek,
mellé friss vajat teszek.
Szép jelek…

Van egy pár galambocskám,
mivel játszik fiacskám,
Ha elviszem, s meglátja,
tudom majd megsiratja.
Szép jelek…

Fújjad Gyurka dudádat,
ne sajnáljad nagy szádat,
Hegedüljön a Miska
te meg táncolj Andriska!
Szép jelek…

Sír az Isten Báránya,
Van, aki őt sajnálja
Bűneinket siratja
Szűz anya őt ringatja
Aj, aj, aj, Jézus alugyál!

Ne sírj gyönyörűségem,
Ki vagyon ékességem!
Szép bölcsődalt zengenek
A mennyei seregek,
A, a, a, lelkem sugara.

Jaj, de kemény a jászoj,
Kisfiam, jaj, de fázol.
Tél ellen itt nincs bástya,
Csak Szent József palástja
Aj, aj, aj, Jézus alugyál!