Ebben a könyvben Rudolf Steiner hét előadása olvasható, melyekben az emberi lélek életét mutatja be, ahogyan az az ember érzékfeletti lényének megismerése előtt feltárul.
Az egyes előadások témái a következők:
   A harag missziója
   Az igazság missziója
   Az áhítat missziója
   Az emberi jellem
   Az egoizmusról
   Az emberi lelkiismeret
   A művészet missziója
Az előadások olvasása, tanulmányozása közben az olvasó egyúttal bevezetést nyer az antropozófia, a szellemtudomány alapjaiba is.